Category: Scholarship

ငိုၼ်းတိုၼ်းပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2018

ၶၢဝ်ႇလီပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မေႃး 4 လႄႈ ပေႃးဝေႃးသျေႃး ပီ 1 လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈပိုတ်ႇႁပ်ႉတႃႇတႅမ်ႈဝႂ်တၢင်ႇယွၼ်းငိုၼ်းတိုၼ်းပုၼ်ႈတႃႇပီၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်တေတၢင်ႇယွၼ်းလႆႈၼၼ်ႉ – ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း – တေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉမေႃး 4 ႁူင်းႁဵၼ်း ၼဝမိၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းသၼ်ၵမ်းၽႅင်း ႁူင်းႁဵၼ်း မႄႈလိမ်းဝိတ်ႉထယႃးၶူမ်း လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းဝတ်ႉထၼူဝ်း – တေသိုပ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉ ပေႃးဝေႃးသျေႃးပီ 1 တီႈဝိတ်ႉထယႃးလႆး ဢႃးသျီးဝ ၵဵင်းမႆႇ လႄႈ ဝိတ်ႉထယႃးလႆး ထဵၵ်ႉၼိၵ်ႇ ၵဵင်းမႆႇ ဝႂ်တၢင်ႇယွၼ်းတေပိုတ်ႇတေႃႇထိုင် 31 လိူၼ် 12 ပီ 2017 ဢဝ်တီႈၵၼႆႈ

โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ – ปีการศีกษา 2561

ข่าวดีสำหรับเด็กนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ม.4 หรือ ปวช.1 ในปีการศีกษา 2561 ทางเรากลุ่ม Shan Youth Power ร่วมกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ได้มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ หากใครสนใจเขียนและส่งใบสมัคร มาได้ที่ กลุ่ม Shan Youth Power คุณสมบัติผู้สมัคร – นักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ในปีการศึกษา 2561 – โรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ – ใบสมัครจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

Shan Youth Power