โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ – ปีการศีกษา 2561

Posted on: October 24, 2017

ข่าวดีสำหรับเด็กนักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียน ม.4 หรือ ปวช.1 ในปีการศีกษา 2561
ทางเรากลุ่ม Shan Youth Power ร่วมกับ มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ได้มีโครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ หากใครสนใจเขียนและส่งใบสมัคร มาได้ที่ กลุ่ม Shan Youth Power

คุณสมบัติผู้สมัคร
– นักเรียนที่กำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ ปวช.1 ในปีการศึกษา 2561
– โรงเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านสันกำแพง โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ หรือ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
– ใบสมัครจะเปิดรับตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้

Leave a Reply

Shan Youth Power